Kyläyhdistys

Kylän yhteystiedot

Puhelin

045 155 0206

Sähköposti

tarvolankyla@gmail.com

Löydät meidät myös somesta

Tarvolan kyläyhdistys

Puheenjohtaja
Jukka Alalantela
045 155 0206

Varapuheenjohtaja
Hannes Lammi
040 5309 711

Rahastonhoitaja
Matti Sadeharju
0400 260 630

Sihteeri
Juha Niemissalo
040 529 5104

Muut jäsenet:
Kirsti Saarinen
Anne Ala-Lantela
Pirkko Lammi
Sirpa Korkeasaari
Heli Virtanen
Taina Finni
Juha Niemissalo

Kyläyhdistyksen toimintaa

Kyläyhdistys toimii erittäin aktiivisesti huolimatta siitä, että alue jakaantuu useaan ”pikkukylään”, joissa asuvilla on aika vähän tekemistä muiden taloryhmien asukkaiden kanssa. Tarvolan kylän rajoja voisi kylätoiminnan kannalta tulevaisuudessa tarkentaa.

Kyläyhdistyksen toiminnan painopistealueet: tärkeimmiksi koetaan kylän keskustelutilaisuudet (kyläillat kuukausittain ja saunaillat viikoittain), kehittämissuunnitelmat ja kaava-asiat, toimitilojen hankkiminen, ympäristön kohennustalkoot ja viimeisenä viihde. Nuoria on kylätoimintaan vaikea saada mukaan. Esim. kylän retkille ei ole paljon nuoria tulijoita. Yhteistyö kunnan kanssa toimii hyvin.

Muista yhdistyksistä maa- ja kotitalousseura, erityisesti maa- ja kotitalousnaiset toimivat ahkerasti. Alueella on myös oma Keskustan paikallisosasto sekä metsästysseura. Sillä on myös oma maja. Pari puimuriyhtymääkin on vielä olemassa. Kyläläiset kokevat, että kyläyhdistys on voinut vaikuttaa aika tavalla alueen elinoloihin. Sen kokouksista ovat lähteneet liikkeelle muun muassa salaojitussuunnitelmat, metsäautotiet, metsänhoitosuunnitelmat yms. käytännönläheiset asiat. Edellämainitut asiat koetaan kylän tärkeimpinä saavutuksina.

Tarvolassa on upeaa maalaismaisemaa (Tarvolanniemi, Lantelanaukea), jota pitäisi varjella ja ohjailla asutusta jo ennestäänkin rakennettujen alueiden yhteyteen. Kaavoitusta ollaankin ulottamassa ainakin Tarvolanniemeen saakka. Elinympäristön parantaminen ja Lappajärven suojelu on kylläkin koettu oikeutetusti merkittäväksi kylätoiminnan aiheiksi. Muutenkin kyläläiset yrittävät itsekin parantaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan muun muassa patikkareittiä rakentamalla. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantaminen ja yleisen viihtyisyyden lisääminen voisivat saada yhä useamman mökkiläisen muuttamaan loma-asuntonsa ympärivuoden asuttavaksi ja ennen pitkää, viimeistään eläkkeelle siirtyessään muuttamaan Lappajärven rantamille.

Tarvolan kylä on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

Vieritä ylös