Kyläyhdistys

Puheenjohtaja
Esa Paalanen
040 5532 620
esa.paalanen (at) netikka.fi

Varapuheenjohtaja
Hannes Lammi
040 5309 711

Rahastonhoitaja
Matti Sadeharju
0400 260 630

Sihteeri
Maija-Sisko Virtanen
040 5075 626

Jäsenet:
Pirkko Lammi
Hannu Paalanen
Anne Alaviitala
Tapio Alaviitala
Sirpa Lammi
Heli Virtanen
Taina Finni
Elina Löytömäki
Jukka Alalantela

Kyläyhdistyksen toiminta

Kyläyhdistys toimii erittäin aktiivisesti huolimatta siitä, että alue jakaantuu useaan ”pikkukylään”, joissa asuvilla on aika vähän tekemistä muiden taloryhmien asukkaiden kanssa. Tarvolan kylän rajoja voisi kylätoiminnan kannalta tulevaisuudessa tarkentaa.

Kyläyhdistyksen toiminnan painopistealueet: tärkeimmiksi koetaan kylän keskustelutilaisuudet (kyläillat kuukausittain ja saunaillat viikoittain), kehittämissuunnitelmat ja kaava-asiat, toimitilojen hankkiminen, ympäristön kohennustalkoot ja viimeisenä viihde. Nuoria on kylätoimintaan vaikea saada mukaan. Esim. kylän retkille ei ole paljon nuoria tulijoita. Yhteistyö kunnan kanssa toimii hyvin.
Muista yhdistyksistä maa- ja kotitalousseura, erityisesti maa- ja kotitalousnaiset toimivat ahkerasti. Alueella on myös oma Keskustan paikallisosasto sekä metsästysseura. Sillä on myös oma maja. Pari puimuriyhtymääkin on vielä olemassa. Kyläläiset kokevat, että kyläyhdistys on voinut vaikuttaa aika tavalla alueen elinoloihin. Sen kokouksista ovat lähteneet liikkeelle muun muassa salaojitussuunnitelmat, metsäautotiet, metsänhoitosuunnitelmat yms. käytännönläheiset asiat. Edellämainitut asiat koetaan kylän tärkeimpinä saavutuksina.

Tarvolassa on upeaa maalaismaisemaa (Tarvolanniemi, Lantelanaukea), jota pitäisi varjella ja ohjailla asutusta jo ennestäänkin rakennettujen alueiden yhteyteen. Kaavoitusta ollaankin ulottamassa ainakin Tarvolanniemeen saakka. Elinympäristön parantaminen ja Lappajärven suojelu on kylläkin koettu oikeutetusti merkittäväksi kylätoiminnan aiheiksi. Muutenkin kyläläiset yrittävät itsekin parantaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan muun muassa patikkareittiä rakentamalla. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantaminen ja yleisen viihtyisyyden lisääminen voisivat saada yhä useamman mökkiläisen muuttamaan loma-asuntonsa ympärivuoden asuttavaksi ja ennen pitkää, viimeistään eläkkeelle siirtyessään muuttamaan Lappajärven rantamille.

Tarvolan kylä on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: