Kylä järven rannalla

Tarvolan kylä sijaitsee Lappajärven rannalla ja järvi hallitsee kylämaisemaa. Järven rantoja reunustavat peltoaukeat ja niiden takana alkavat asumattomat metsä- ja suoalueet. Maastollisesti alue on loivasti kumpuilevaa. Järven rannat ovat avoimia, osittain melko jyrkkiäkin sekä kivisiä, mistä syystä kivistä tehtyjä aallonmurtajia on rannoilla runsaasti. Tarvolan niemi työntyy suurena järveen Hautalanlahden ja matalan Söyringinlahden välissä. Tarvolanniemi on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Mukilanniemi on toinen kylän alueelle sijoittuva peltojen peittämä niemi.

Tarvolan kylätoimikunnan toimialueeseen kuuluvat Mynkelinmäki sekä Länsirannantien (seudullinen tie No 771) varteen sijoittuvat kylät Söyringistä aina Hevosahoon saakka. Tarvolanniemen risteyksestä Lappajärven keskustaan on noin 5 km, mutta kylän pohjoisosasta matkaa kertyy reilusti toistakymmentä kilometriä.